Slovenský skauting, zbor Modrá riviéra - Karlova Ves